Header Ads

test

Как и как да мием хладилника отвътре и отвън?


Хладилникът е един от най-важните електроуреди в дома, който работи непрекъснато, за да задържи храната свежа и безопасна за консумация. Редовното почистване на хладилника е важно, за да се предотврати развитието на бактерии и неприятни миризми. В тази статия ще ви предложим няколко стъпки за почистване на хладилника отвътре и отвън.

Как да миете хладилника отвътре?

Изключете хладилника
Преди да започнете да почиствате хладилника, изключете го от електрическата мрежа. Това е много важно, за да предотвратите късо съединение или други повреди по време на почистването.

Извадете всичко от хладилника
След като сте изключили хладилника, извадете всички храни и напитки от него. Ако има изкуствени материали, като полиетиленови торбички или кутии, изхвърлете ги, защото те могат да задържат миризми.

Изчистете отделенията
Сега е време да изчистите отделенията на хладилника. Използвайте мека кърпа, намокрена в топла вода и разтвор на мек почистващ препарат. Избягвайте употребата на абразивни почистващи препарати или гъби, защото те могат да повредят повърхността на хладилника. Почистете отделенията внимателно и внимателно избършете всяка повърхност.

Почистете полиците ирешетките
Сега е време да почистите полиците и решетките на хладилника. Извадете ги и почистете ги с топла вода и мек почистващ препарат. Използвайте мека гъба или кърпа и внимателно избършете всяка повърхност. Ако има замърсявания, които не могат да се отстрани с топла вода, можете да използвате разтвор от оцет и вода (1:1).

Почистете дръжките и вратите
Дръжките и вратите на хладилника също трябва да бъдат почистени. Използвайте мека кърпа, намокрена в топла вода и мек почистващ препарат. Избършете всяка повърхност внимателно и особено внимателно почистете уплътненията на вратата на хладилника.

Поставете всичко обратно
След като сте почистили всички отделения, полици и решетки, поставете всичко обратно в хладилника. Уверете се, че всичко е здраво поставено и че няма изтекли продукти.

Как да миете хладилника отвън?

Изключете хладилника
Преди да започнете да почиствате външната част на хладилника, изключете го от електрическата мрежа.

Почистете външната част на хладилника
За да почистите външната част на хладилника, използвайте мека кърпа, намокрена в топла вода и разтвор на мек почистващ препарат. Избягвайте употребата на абразивни почистващи препарати или гъби, защото те могат да повредят повърхността на хладилника. Избършете внимателно всяка повърхност на хладилника, включително вратата, ръкохватките, бутоните и горната част.

Почистете гърба на хладилника
Гърбът на хладилника също трябва да бъде почистен. Използвайте мека кърпа, намокрена в топла вода и мек почистващ препарат. Избършете всяка повърхност внимателно и особено внимателно почистете отворите за вентилация.
Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Няма коментари