Header Ads

test

Мълниезащита

Мълниезащита - какво е важно да знаем Използването на ефективна мълниезащита е необходимо, имайки предвид развитието на съвременната цивилизация и това какви щети би нанесла евентуална мълниеносна буря. В миналото хората не са можели да се защитават ефикасно, но с техническия прогрес се е достигнало до решение и на този проблем. Днес, използването на средства за мълниезащита ни осигурява сигурност, както на нас хората, така и на животните, електроуредите, сградите като цяло и системата, по която протича ток. Но нека накратко да дадем отговор на въпроса – Как се създава вредата от мълниите? На първо място мълнията е заряд, който се създава по време на буря с образуване на последваща светкавица. Примерно, ако един облак е зареден с положителен заряд и се доближи до такъв с отрицателен заряд, се образува гръмотевицата. Попадайки на земята се отделя огромно количество енергия, която може да причини големи щети, дори смърт. За това се създава мълниезащитна система – мълниеприемници и гръмоотводи, която има за цел да неутрализира действието им. Използването на мълниезащита е регламентирано в Наредба №4 zaмълниезащита на сгради, външни съоръжени и пространства. В нея са упоменати правилата за изграждане, използване и поддържането им. Всички производители следва да се съобразяват с изискванията й. Основно мълниезащитата се прилага посредством два метода: Конвенционална мълниезащита Мълниезащита с изпреварващо действие Първият тип е стар и добре познат като той работи на принципа на Фарадеевия кафез или Франклинов прът. Металния проводник отвежда натрупаната енергия към заземителните гнезда и по този начин я неутрализира. Обсега на тази защита не е много голям, така че при изграждането трябва да се има предвид площта на защитавания обект. Мълниезащита с изпреварващо действие е по-нов и предпочитан метод, тогава когато защитавания обект е с по-голяма площ като стадиони, летища, производствени сгради и други. Тази система е проектирана така, че да улавя във въздуха отрицателно заредените частици като гръмоотвода изпраща обратен импулс към възходящия лидер и го разрежда още във въздуха, поради това и обсега и на защита е по-голям. Цената на този тип мълниезащита може да се приеме за по-висока от конвенционалната, но само на пръв поглед. Имайки предвид дългиясрок на експлоатация, опростено проектиране и монтаж, а също и липсата на сложни и скъпи заземителни елементи, я правят предпочитана система за мълниезащита на нашите обекти.

Няма коментари